вівторок, 11 червня 2013 р.


5 червня 2013р.

   «Свою екологію творимо ми»

до Всесвітнього  дня
охорони навколишнього
 середовища
                     Щороку світова громадськість відзначає Всесвітній день навколишнього середовища
З історії

    Всесвітній день охорони навколишнього середовища був заснований Генеральною асамблеєю ООН в 1972 році й з тих пір відзначається всім світовим співтовариством щорічно. Приводом до проведення цієї всесвітньої акції послужило звернення, що надійшло 11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН. Звернення підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу. Вони попереджали людство про безпрецедентну небезпеку, що загрожує йому у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища.«Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами» — так було поставлене питання в цьому зверненніВ 1972 році Стокгольмі відбулася Всесвітня конференція по захисту навколишнього середовища, на якій були присутні повноважні представники 113 держав. Учасники конференції ухвалили рішення щодо щорічного проведення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища 5 червня.


В Семенівській центральній районній бібліотеці  для учнів 10-х  класів  було проведено бібліографічний огляд літератури     «Свою екологію творемо ми».

Страждає земля від металу важкогоІ стогне, як рве він її на шматки.  Старіє, як мати, від болю такого,
То ж землю свою від біди захисти.
Давайте згадаємо, що ми всі живемо на одній планеті, і забруднюючи природу ми шкодимо у першу чергу самим собі та своїм нащадкам. Можливо дехто відмовиться  в цей день від поїздки у  транспорті, хтось посадить дерево, а інший нарешті прибере сміття в своєму дворі. Але разом ми зробимо навколишнє середовище кращим, і надалі не забуватимемо про його охорону та збереження природних скарбів.


четвер, 6 червня 2013 р.

«Соціальний захист населення: нове в законодавстві»


Інформаційно-бібліографічне обслуговування
«Соціальний захист населення: нове в законодавстві»

Україна КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  •            «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань соціального захисту населення» :  постанова від 20 березня 2013 р. № 169 // Урядовий кур'єр . - 2013.- 27 березня.- № 57.
  •          «Деякi питання виплати у 2013 роцi разової грошової допомоги, передбаченої Законами України « Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту» та «Про жертви нацистських переслiдувань» : постанова Кабінету Міністрів України вiд 13.03.13 р. № 149  // Урядовий кур'єр . - 2013 . - № 51. -19 березня.
  •           «Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» від 15 квітня 2013 року № 347: постанова Кабінету Міністрів України  від 15 квітня 2013 р. № 264  // Урядовий кур’єр . - 2013.-№ 95. - 30 травня
  •            «Деякі питання організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27 березня 2013 р. № 261: постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. - 2013.-  № 77. - 24 квітня
  •            «Питання Урядового уповноваженого з прав інвалідів»: постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 273// Урядовий кур’єр.- 2013.-  № 74.- 19 квітня
  •            «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»:  постанова Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 256 // Урядовий кур’єр.-2013. -  № 73.-  18 квітня
СЕМІНАР-ТРЕНІНГ "ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ - МОСТИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ"

4 червня в Регіональному тренінговому центрі Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського відбувся тренінг з е-урядування по впровадженню Ініціативи "Публічні бібліотеки - мости до електронного урядування" для бібліотечних працівників бібліотек-переможців. Працівники нашої бібліотеки стали учасниками семінару-тренінгу.
Мета семінару-тренінгу – розповсюдити інформацію про наявні е-послуги національного та регіонального рівнів та, використовуючи ресурси сучасно обладнаних бібліотек, навчити різні групи населення користуватися ними, щоб ефективно спілкуватися з урядовими структурами, брати участь у прийнятті рішень місцевої влади, отримувати необхідні адміністративні послуги у новому форматі.

субота, 1 червня 2013 р.   Знайомтесь, нові надходження!

Шановні користувачі! Запрошуємо Вас ознайомитись з книгами які нещодавно надійшли до Семенівської центральної районної бібліотеки. 
39.6г(4УКР-4ПОЛ)
3-36

     Славетні  імена Полтавщини. Олександр Засядько.- Полтава : Оріяна, 2009.-72с.


 Це видання присвячене 230-річчю від дня народження видатного інженера – артилериста, конструктора  бойових  ракет, генерал-лейтенанта О.Д. Засядка. Воно є спробою довести до багато чисельної аудиторії інформацію про історичні  постаті Полтавського краю.63(4УКР)г
І 80 

             Ірина Кулатова –археолог та памяткоохоронець [ Текст]: біобібліографічний покажчик/ Наук. Ред..  О.Б. Супруненко; авт.. вступ. Ст..: П.К. Бондаревський, С.А. Скорий, О.М. Титова; укладач К.М. Мироненко.-К.: Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК, 2012.- 80с., ХІІ вкл.


           У покажчику наводиться біографічний нарис та перелік опублікованих і архівних праць українського археолога та пам'яткознавця  Ірини Миколаївни Кулатової .
Для археологів, істориків, краєзнавців, всіх, хто цікавиться вивченням найдавнішого минулого Дніпровського Лісостепового Лівобережжя.

63.4(4УКР-4ПОЛ)
С 89

                Супруненко О.Б. Петрашівський курган доби енеоліту – бронзового віку .-К.: Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК,2012.- 140с.+ 8 кол. вкл..; 109 іл.

                Видання вводить до наукового обігу матеріали науково-рятівних досліджень насипу поодинокого кургану у с. Петрашівці Кременчуцького району Полтавської області, в якому виявлено 17 поховань епох енеоліту, бронзового і початку раннього залізного віків, нового та новітнього часів, кілька культурних та господарських об’єктів  З-поміж них – унікальний для території Полтавщини комплекс кам’яної гробниці-цисти доби середнього енеоліту, серія катакомбних та чорногорівське поховання.
Для археологів, істориків, пам'яткоохоронців,  викладачів вишів,працівників музеїв та краєзнавців.

63.4(4УКР-4ПОЛ)
С 89

             Супруненко, Александр Борисович. Фёдоровский идол и курган [Текст] / А. Б. Супруненко ; Центр памятниковедения Нац. акад. наук Украины и Укр. Общества охраны памятников истории и культуры, Центр охраны и исслед. памятников археологии упр. культуры Полтав. облгосадминистрации. - К.-Полтава : [б. и.], 2011. - 83 с., [4] л. ил. - Библиогр. : с. 54-66. -

В издании анализируются материалы раскопок археологического памятника финала раннего бронзового века в Левобережном Поднепровье – Фёдоровского кургана, исследованного в Карловском районе Полтавской области, с которым связана находка идола с богатой иконографией второй четверти ІІ тыс. до н.э. Приводится описание и интерпретация изображений выдающегося образца культовой монументальной пластики степного населения эпохи бронзы – Фёдоровского идола, а также данные о новых находках статуарных монументов в Днепровской левобережной террасовой Лесостепи междуречья Пела и Ворсклы.
Для археологов, историков религии и древнего искусства, преподавателей вузов и студентов, краеведов.


63.4(4УКР)46
С77

СТАРОЖИТНОСТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПОДНІПРОВ'Я - 2011 : збірник нау­кових праць / Наук. ред. Супруненко О.Б.; редкол. : Івакін Г.Ю., Ковальова І.Ф., Кулатова І.М. та ін. — Київ-Полтава, 2011. - 224 с.

До уваги читачів пропонуються статті та публікації археологів — дослідників старожитностей Дніпровського Лівобережжя і Подніпров'я, укладені за результатами роботи XI регіонального науково - практичного семінару "Охорона та дослідження пам'яток археології" (м. Полтава, 14-15 квітня 2011 р.). Видання включає наукові праці з археології бронзового і раннього залізного віків, доби середньовіччя та козацької епохи, роботи з розробки пам'яткознавчих проблем, антропології.
Для археологів, істориків, пам'яткоохоронців, працівників музеїв та краєзнавців.

63.4(4Укр)
С77        Старожитності Лівобережного Подніпров'я. 2012 [Текст] : зб. наук. праць / Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам'яток історії та культури, Ін-т археології НАН України, Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтав. облдержадміністрацїї. – К. ; Полтава : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 200 с. : іл., фото. – Бібліогр. в кінці ст.
Вміщені статті і публікації археологів та істориків України, Росії, Угорщини –дослідників старожитностей Дніпровського Лівобережжя і Подніпров'я, укладені за результатами роботи міжнародної наукової конференції «Перещепинський скарб та його епоха»(м. Комсомольск, 14-15 серпня 2012р.) Видання включає накові праці з археології раннього і розвинутого середньовіччя, археогенетики, роботи з розробки пам’яткознавчих проблем.

83.34УКР
М 69

                Михайленко А.Г. «Моя ти доле чорнобрива»: Художньо-публіцистичні нариси.-К.: Вид.центр «Просвіта». - 2004.- 272с.

                Збірка складається з нарисів відомого письменника Анатолія Михайленка, присвячених видатним особистостям, що зробили вагомий внесок в історію української культури.

84.4УКР6    
М69 

Магія місячного затемнення : [повісті та оповідання, спогади, публіцистика] / Анатолій Михайленко; Упоряд. Оксана Михайленко-Гуцул; Вступ. ст. Тетяна Власюк; Післям. Борис Шинкарук.– К. : РГ "Вісті...", 2009.– 448 с. : іл.


Ця книга – намагання осмислити автором свій слід у журналістиці, спокутуватися, подякувати вчителям і друзям. А ще – художня проза , у якій головні теми –тока психологія людських стосунків і любові.85.143(4УКР-4ПОЛ)я6       
Б 87

          Брикулець  Віктор.   Малярство. Графіка. Ікономалярство./ Упорядник В. Асадчева.-Полтава: Оріяна, 2009.- 120с., іл.

У виданні представлено репродукції картин миргородського художника Віктора Брикульця, які зберігаються  в музеях, громадських установах, навчальних закладах і приватних зібраннях колекціонерів. Книга присвячена 85 - річчю від дня народження мистця.
     Для мистецтвознавців, колекціонерів, працівників культури, усіх, хто цікавиться мистецьким життям Полтавщини.