вівторок, 26 липня 2016 р.

28 липня -День хрещення Київської Русі-України


В Семенівській ЦРБ до Дня хрещення Київської Русі для широкого кола користувачів влаштовано книжкову виставку - подію "Хрещення Русі. Історія віків". З учнівською молоддю проведено історичну вікторину 
«Подорож у Київську Русь»


День Хрещення Київської Русі-України відзначається в Україні згідно з Указом Президента № 668/2008 від 25 липня 2008 року щорічно в цей день. Цього ж дня Православна церква вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Русі.
Серед усіх реформ, здійснених Володимиром, звичайно ж найважливішою була релігійна. Спочатку князь намагався реформувати язичництво, але з цього нічого не вийшло, адже стара релігія, ознаками якої були багатобожжя, багатоженство і криваві жертви, повністю себе вичерпала. Тому Володимир у 988 році прийняв християнство з Візантії і ввів його в якості державної релігії на Русі - крок абсолютно раціональний, адже Візантія в той час була найбільш могутньою і багатою державою континенту, центром цивілізації.
Християнізація Русі означала входження її в світову християнську спільноту, знаходження нею свого місця у співдружності християнських держав. З прийняттям християнства Київська держава, згідно з тодішніми уявленнями, ніби очищалася від скверни і ще "не країни" ставала країною і одночасно членом християнської співдружності. В очах Візантії прийняття Руссю християнства остаточно закріпило легітимність влади київських князів, або сказати, узаконило державність.
Християнство стало потужним поштовхом для розвитку освіти і культури: почали відкриватися школи, в Києві був збудований головний храм Русі - Десятинна церква Богородиці (996). Прийняття християнства від Константинополя, а не від Риму, призвело до того, що Русь у середині XI ст. виявилася по східний бік Великого розколу 1054 року. Цивілізаційні наслідки цієї події справили величезний вплив на всю подальшу історію східнослов'янських країн.
Шановні користувачі та відвідувачі нашого блогу радимо і вам перевірити свої знання  і відповісти на запитання нашої вікторини
                                              
  Історична вікторина
                                   «Подорож у Київську Русь»                                  

1.В якому літописі і хто згадує про походження Київської Русі?
2. Як довго існувала Київська Русь?
3. Столицею Русі було місто?
4. Якою була форма правління на Русі?
5. Хто була першою християнкою серед князів на Русі?
6. Скільки років тривало правління князя Олега?
7. Все його правління – безперервні війни, про кого йде мова?
8. За чиє правління булу побудовано понад 400 церков?
9. З цим правителем пов’язують зустріч князів у Любечі в 1097 р. з припинення міжусобних воєн?
10. В якому році відбулося Хрещення Київської Русі? 11. З чиїм іменем пов’язують Хрещення Київської Русі?
         

Відповіді: (літописець Нестор, «Повість минулих літ»;  з кінця IX – до середини XIII ст.;  Київ;  феодальна монархія;  мудра Ольга(945 – 962);  з 882-912;   князь    Святослав ( 962-972);   за князя Ярослава Мудрого (1034-1054);   Володимир Мономах  ( 1113-1125);   988;   князь Володимир Великий).               Віртуальна книжкова виставка
                  Хрещення  Київської Русі
 Грушевський, М.С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. [Текст]  / М.С.Грушевський. – К.: Наук. Думка, 1991 -.Т.1: до початку XI віка. – 1991. – 648 с.
Видання в цілому зображає становлення й розвиток народу, економіки, культури та державності України. Про Київську Русь читайте в частині ІІ: Епоха державного життя.


Енциклопедія історії України : у 10 т. [Текст]  / редкол. А. Смолій та ін. ; НАН України. – К.: Наук. думка, 2003 -. Т. 4 : Ка- Ком. – 528 с.
Поряд із статтями з історії України у ній друкуються загальнотеоретичні матеріали, які висвітлюють сучасні досягнення світової історіографії та політології, а також подаються відомості про окремих визначних людей.Шаповал Юрій Іванович «Ілюстрована Енциклопедія України. Держава». – «Балтія-Друк» - 159 с.
Серія видань знайомить з історією, державницькими традиціями, природою, культурою та побутом українського народу. Змістовна інформація, унікальні фотодокументи і яскравий дизайн роблять серію універсальною і цікавою будь-якому читачеві.
Енциклопедія складається з чотирьох книг.
Котляр, М. Шляхами віків: довідник з історії України[Текст] / М. Котляр, С.Кульчицький. – К.: Україна, 1993. – 380 с.
Довідник охоплює проміжок часу у півтора тисячоліття - починаючи від племінних спільностей V cт.й до сьогодення. Текст доповнено порівняльною хронологічною таблицею.


Ілюстрована енциклопедія історії України в трьох томах.[Текст]/ Авт. тексту О. Кучерук; Іл. та худож. оформ. Л. і С. Голембовських, С. Білостоцького — Видання перероблене, доповнене — К.: Спалах, 2004. — Т. 1: (від найдавнішого часу до кінця 18 ст.) — 216 с: іл.
В енциклопедії подано короткі характеристики видатних діячів минулого, розглянуто значну кількість подій, явищ, пам'яток літератури, історії та культури, починаючи з давніх-давен і до кінця 18 ст. Краще осягнути багатовікову історію нашої держави допоможуть численні ілюстрації, карти, схеми. Призначена школярам старших класів,
абітурієнтам, студентам вузів і технікумів, а також широкому загалу читачів, які бажають поглибити свої знання.

Новий довідник[Текст] :Історія України.-К.: ТОВ «Казка»,2005.-736с.
В розділі Середньовічна історія України (УІІІ-ХУІст.). Київська Русь розповідається про виникнення та розвиток, розквіт, політичну  роздрібненість, культура  та розкривається значення Київської Русі.Полонська-Василенко Н. Історія України [Текст]: У 2 т. Т. 1. До середини XVII століття. — 3-тє вид. — К.: Либідь, 1995. — 672 с.
Цей загальний нарис національної історії свого часу був підготовлений як підручник для вищих шкіл. Висвітлюється передусім політична історія України, багатовікова боротьба її народу за власну державність. Подаються огляди економічного життя, соціальних відносин, розвитку культури, церкви тощо.
У вступній статті подаються відомості про нелегкий життєвий і творчий шлях дослідниці, ім’я якої довгі роки замовчувалося.

Маґочій, Павло-Роберт. Ілюстрована історія України [Текст]/ Павло-Роберт Маґочій ; пер. з англ. [С. Біленький]. - К. : Критика, 2012. - 446, [49] с. : іл., карти.Популярна, проте зіперта на міцному академічному ґрунті синтеза з пера канадсько- американського науковця, очільника катедри українознавчих студій у Торонтському університеті проф. Павла-Роберта Магочія має на меті не тільки дати широкій авдиторії стислий, захопливий, динамічно викладений огляд історії України від античности аж до «постпомаранчевого» сьогодення, але й дослівно зобразити цю історію за допомоги детальних мап на початку кожного із 46 розділів і численних ілюстрацій, що створюють вельми цілісний, хоч і неабияк стереоскопічний, образ навдивовижу розмаїтої та багатокультурної цивілізації. На відміну від більшости дослідників, автор дивиться на свій предмет під територіяльним і мультикультурним, а не етно-національним кутом зору, і його увагу привертають, нарівні з українцями, всі народи, що колись замешкували терени нашої країни в її чинних кордонах. Такий оригінальний і збалансований виклад політичної, соціяльно-економічної та культурної історії Краю стане у пригоді кожному любителю української минувшини, надто освітянам та учнівській і студентській молоді.
Остафійчук,В.Ф. Історія України[Текст]:сучасне бачення.-К.: Знання-Прес,2007.-424с.
Ця книга – одна із вдалих спроб осмислення історичного поступу українського народу з прадавніх часів до сьогодення без міфів і фальсифікацій.

Ричка, Володимир Михайлович. Княгиня Ольга [Текст] / В. М. Ричка. - К. : Видавничий дім "Альтернативи", 2004. - 336 с.: іл. - (Особистість і доба).
В аннали вітчизняної історії свята, рівноапостольна княгиня Ольга ввійшла одночасно Святою і Мудрою. Феномен цієї яскравої історичної особистості полягає не тільки і не стільки в тому, що то була перша та єдина жінка, яка сподобилась обійняти великокнязівський скіпетр і тривалий час успішно врядувати у Київській державі. Їй належить визначальна роль у сполуці Русі язичницької з Руссю християнською, у реформуванні державного управління і утвердженні Київської держави у тогочасному християнському світі.


Образ князя Володимира в художній літературі

«Часи Володимира Святого, або Великого були
кульмінаційною точкою процесу будівництва, завершення,
так би мовити, механічної еволюції процесу створення
стародавньої Руської, Київської держави»
                                                             М. Грушевський
Скляренко,Семен. Володимир[Текст]: Роман.-Д.:»Видавництво Сталкер», 2004.-528с.
Роман відомого письменника-історика С. Скляренка розповідає про життя одного з найбільш прославлених героїв Давньої Русі, великого князя київського Володимира (? -1015). Книга описує рішучу та агресивну політичну діяльність князя та політичне становище на Русі за його правління.

Духопельников, В.Володимир Великий/В. Духопельников.-Х.:ПЕТ,2015.-128с.

Ніхто з перших київських князів не залишив про себе таку пам`ять, як Володимир Великий. Про нього і час його правління на Русі, коли держава досягла вершини своєї могутності, народ створював билини, оповіді та пісні. Він хрестив Русь і таким чином встановив спадкоємний зв`язок з Візантією. яка була на той час центром європейської культури та освіти. Книга розрахована на широке коло читачів.Шановні користувачі вітаємо зі святом, бажаємо Божої благодаті,міцного здоров'я та добробуту, миру всім нам!
вівторок, 19 липня 2016 р.

Нові книги!
Нещодавно в подарунок від авторів   Семенівська ЦРБ отримала нову книгу

Парк, посаджений з любов’ю. Історія та сьогодення Криворудського дендропарку
[Текст ]: Науково-популярне видання/ О.М.Байрак,В.Г. Бабарика,               П.М.Бабарика,В.М. Самородов.-Полтава: Дивосвіт, 2016.-200с.+8с вкл.
  


Книга «Парк, посаджений з любов'ю» присвячена 55-ій річниці Криворудського дендрологічного парку, яку святкували минулого року. Парк заснований у 1960 році місцевим жителем Сергієм Лопатою.  Тож  символічно, нову  книгу презентували в день 109 річниці з дня народження Сергія Марковича, 22 квітня в с. Крива Руда.  У ході презентації автори книги (професор Олена Байрак, науковий співробітник парку Валентина Бабарика, директор Криворудської школи Павло Бабарика, доцент кафедри екології Віктор Самородов)  відмітили, що фонд краєзнавчих книг Семенівського району поповнився виданням, яке має вагоме історичне та культурне значення не лише для Полтавщини, а й України.
Книга «Парк, посаджений з любов'ю» вміщує матеріали про один з найкращих дендропарків Полтавщини, його пам’ятки, ландшафтний дизайн, рослинний світ та інше, й може задовольнити інтереси читачів, котрі цікавляться історією рідного краю.
Основні розділи книги:Історія створення,розвитку і вивчення Криворудського парку; Особливості дендрофлори парку;Соціально-екологічна роль дендропарку.
Дендропарк чарівний у любу пору року. Такою красою тільки милуватися, і дякувати долі, що у нашому Семенівському районі в с. Крива Руда жила людина, Лопата Сергій Маркович, що своїм натхненням подарував нам таке диво – Криворудський дендропарк і є цінним зразком садово-паркової архітектури, який характеризується високими показниками наукової, естетичної, культурно-історичної, рекреаційної цінності.
Але сьогодні на слова подяки заслуговують всі хто продовжив справу засновника дендропарку. Це вчителі,учні,сільські жителі на чолі з Т.А. Дехніч –Директором рекреаційного центру «Криворудський», П.М. Бабарикою –директором Криворудської загальноосвітньої школи, П.М. Бабарикою – учителем математики школи відроджують славні традиції,  творчо сприяють оновленню видового складу,композицій парку, проводять екскурсії, організовують семінари, свята в рідному селі.

Наш Криворудський парк посаджений з любов’ю
Засновник не жалів ні сил, ані здоров’я.
Тепер настала нам пора його охороняти,
Садить нові дерева,їх ростити ,доглядати.
Ми маєм друзів щирих у  «Софіївці», в Лубнах,
У парку «Тростянець» в столичних бот садах.
Самі гостей завжди ми радо зустрічаєм,
Розкажемо про парк,частуєм фіточаєм.
Збираємо насіння Для лісництв,
І всім охочим саджанці даєм.
Під лозунгом таким в Кривій Руді живем:
«Хто садить дерево-завжди благословен!»

                                                          В.Бабарика.
Див. також

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://poltava-tour.gov.ua/page/semenivskiy-rayon

   
 

       Запрошуємо до бібліотеки для перегляду нової книги!
Провідний бібліограф З. Іващенко


четвер, 14 липня 2016 р.

Участь у акціях!

Вже декілька років у бібліотеках району діє акція «Подаруй бібліотеці книгу». Завдяки чуйним і доброзичливим письменникам – землякам А.І. Пахомову, І.М. Перепеляку, Н.А.Супруненко, В. М.Женченку,  Ф. І.Ленченку,  викладачу Полтавського університету економіки і торгівлі, доктору історичних наук, професору І.М.Петренко, заслуженному юристу України, правозахиснику О. Баганцю, також подаровані книги, що розповідають про історію нашої країни, видані за сприяння В. Стана й Фундації ім. І. Багряного, а також О.Зімбі, Т.Луньовій, П. М.Бабариці  - директору Криворудської ЗОШ, користувачам - Н. С.Зубренко, В.М.Новохацькому, Р.Я.Островській, В.В.Іванову, А.В.Лаврик, М. В.Щербині, М.Фролінковій, О. П.Ткачовій, М. З. Котло, переселенці з Донбасу  О.О.Сорокопуд,  фонд  нашої бібліотеки  поповнився на 200 книг.

Наш колектив висловлює щиру подяку за подаровану
літературу та  повагу до бібліотеки!

     Завдяки Всеукраїнській акції «Бібліотека українського воїна»  зібрано 298 книг і відправлено волонтерами в зону АТО. Збір книг продовжується.

      В   Семенівській центральній районній бібліотеці  продовжує діяти благодійна акція «Овес» збираємо кришки  на протези для воїнів, до якої долучилися дорослі користувачі та користувачі –діти.
 

   

пʼятниця, 8 липня 2016 р.

Видавнича діяльність


Анатолій Іванович Пахомов: інформаційно-бібліографічні матеріали [автор-укладач  З.С. Іващенко]/ Семенівська центральна районна бібліотека. - Семенівка, 2016.- 32с. 

   
Видання із серії "Знатні й знані мої земляки", містить біографію, відомості про творчий шлях, бібліографічний огляд літератури, презентацію книги "Сто байок від діда Толі", фотографії з масових заходів проведених у Семенівській ЦРБ.

Анатолій Іванович Пахомов - прозаїк, поет, байкар, сатирик, гуморист.
А.І. Пахомов – член Національної Спілки письменників України, Міжрегіональної Спілки письменників України, Міжнародного співтовариства письменницьких спілок, Полтавської спілки літераторів, Національної спілки журналістів України. Нині мешкає у Семенівці.
Нагороди: дві почесні грамоти Полтавської обласної ради (2002, 2006рр.), Почесний знак НСЖУ (Секретаріат НСЖУ, 2007р.), Почесна грамота НСЖУ (Секретаріат НСЖУ, 2003р.).         
Перемоги: лауреат  і переможець Всеукраїнської літературної премії ім. Михайла Чабанівського (2013р.), Всеукраїнської журналістської премії «Золоте перо» (1994р.), Всеукраїнського конкурсу на кращу серію матеріалів з тематики безпеки дорожнього руху (1996р.), Всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію з питань сучасності (1993р.), обласних конкурсів і премій – «Служимо народу» (1986р.), ім. Григорія Яценка (1990р.),ім. 100- річчя газети «Хлібороб» (1995р.), «На кращий журналістський доробок» (1993р.), «Перший репортер області» (1995р.), «Родина» (1994р.), диплом літературно - мистецької премії ім. Володимира Малика (2006р.)

Видано книги: «Удари серця»(поезія,  Глобине, 2001р.), «Чорна бричка» (проза, Глобине, 2002р.), «Умій народе!»(гуморески, Глобине, 2003р.), «Вік великого лицемірства (проза, Глобине, 2005р.), «Моя Глобинщина» (поезія, Глобине, 2006р., у співавторстві), «В минулу і майбутню далечінь» (поезія, Глобине, 2008р.), «Затяммо!» (байки, Глобине, 2009р.), «Останній подвиг Аркадія»(проза, 2011р. Полтава), «Громи гремлять» (поезія, Полтава, 2012р.), «Каменка» (поезія, Полтава, 2014 р.),  «Сто байок від діда Толі» (байки,Полтава, 2015)

четвер, 7 липня 2016 р.

Валентин ЧемерисПрацівники Семенівської центральної районної бібліотеки щиро вітають славного земляка,письменника Валентина Лукича Чемериса з 80-річчям.

 Зичимо Вам, наш дорогий земляче, міцного здоров’я, довголіття і великої творчої наснаги. Спасибі за Вашу майстерність, професіоналізм, за ваші книги які сьогодні є затребуваними для читача.

  До ювілейної дати в Семенівській ЦРБ організовано книжкову виставку-ювілей «Будь сучасним, читай українське!», бібліографічний огляд літератури та інформаційний матеріал (інформаційне досьє)«В.Чемерис - письменник багатогранного таланту».


«В.Чемерис - письменник багатогранного таланту» /до 80 річчя від дня народження Чемериса/: інформаційне досьє [автор-укладач З.С. Іващенко] /Семенівська центральна районна бібліотека. Семенівка, 2016.- 28с.Видання містить інформацію про життєвий і творчий шлях письменника, присвяти письменнику, огляд літератури, ілюстрації до книг, посилання на Інтернет-ресурси.А народився Валентин Лукич Чемерис 8 липня 1936 року в с. Заїченці Семенівського району на Полтавщині, де і прожив 16 років.
Сорок років (з 1953 року) жив і працював у Дніпропетровську, де й розпочався його творчий шлях.
1971 року закінчив Вищі літературні курси при Літературному інституті ім.О. М. Горького, працював на підприємства Придніпров’я, в редакціях обласних газет, у Дніпропетровському видавництві «Промінь».
У 1989-1998 р. - голова Дніпропетровської організації Спілки письменників України, працював в Адміністрації Президента України головним консультантом (1993-1994).
Свій творчий шлях Валентин Чемерис розпочав як сатирик-гуморист.

Валентин Чемерис видається з 1962 року, в тому числі й іноземними мовами.
Валентин Чемерис – автор більше 50 книг художньої прози.
Видав 18 веселих збірок - гуморески, пародії, веселі повісті. Зібрав і впорядкував том «Українські анекдоти». (Автор збірок “Хто на току, а хто на боку”, “Урок виховання”, “Коли спокушає диявол”, “Сватання по телефону”, “Гуморески”, “Вуса №3”, “Операція “Земфіра”; роману “Родина Гордія Залізняка”; лірико-гумористичної повісті “В понеділок після вибуху”). За збірку “Еліксир для чоловіків” у 1990 році йому присуджено республіканську премію в галузі сатири та гумору імені Остапа Вишні.

Серед написаних книг, історичні романи: з життя Давнього Риму “Скандал в імператорському сімействі” та Скіфії — “Ольвія” (видання 1983, 1985, 1990 та 1993 років), “Смерть Атея” (1990 рік, літературна премія імені Д. І. Яворницького); фантастичні — “Білий король детективу”, “Приречені на щастя” та інші.

У 1993 році вийшов роман В. Чемериса “Фортеця на Борисфені”, в якому розповідається про боротьбу за незалежність України. Цій же темі, тільки на іншому матеріалі, присвячено роман-есе “Президент”.
У 1995 році вийшов історичний роман “Епірська відьма, або «Олімпіада — цариця Македонська».
У 1996-2001 рр. – секретар Національної Спілки письменників України, член її Президії і Вищої Ради. Багато років працював у редакції газети«Літературна Україна».

Нагороджений орденами рівноапостольного князя Володимира Великого ( І,ІІ, ІІІ ступеня) та святого архистратига Михаїла, Почесною грамотою і медаллю Кабміну України та іншими відзнаками.

Валентин Чемерис – заслужений працівник культури України.

Лауреат республіканської премії в галузі сатири та гумору ім. О.Вишні, літературних премії ім. Ф. Маківчука, гумористичної премії Одарки і Карася, за кращі оповідання присуджено премію ім. Ю. Яновського.

Чемерис – автор ряду творів для дітей. Повість « Аравійська пустеля» вміщена в підручнику з української літератури для 5-го кл., уривок з роману «Ольвія» - в хрестоматії української літератури для 7-8-х класів, у 4-му класі вивчається оповідання « Три секунди на вибір».

Павло Глазовий назвав його : «добрий вигадько і штукар». «Валентин Чемерис належить до когорти тих відомих і – ведучих, - наших сміхотворців України, - чиї веселі речі я читаю із задоволенням, з відкриттям нового. Він невтомний, плодовитий в хорошому значенні цього слова, вигадливий і, безперечно, знаходиться в постійному русі, на творчому злеті. Майстер, він урізноманітнює прийоми, дошукується свого, пише гостро-актуально, образно-дотепно. Якщо використовує відомі сюжети (чи героїв), повертає їх по-своєму, інтерпретує свіжо й винахідливо-іронічно. Фантазії йому не позичати. Добрий вигадько і штукар! Чудовий гуморист від Бога!
Валентин Чемерис, або для мене просто Валя, Валя Чемерис – сміхотворець високого рангу і класу, я його люблю і шаную. Певний, що українську гумористику без його імені вже не уявити».
Павло Глазовий назвав його : «добрий вигадько і штукар». «Валентин Чемерис належить до когорти тих відомих і – ведучих, - наших сміхотворців України, - чиї веселі речі я читаю із задоволенням, з відкриттям нового. Він невтомний, плодовитий в хорошому значенні цього слова, вигадливий і, безперечно, знаходиться в постійному русі, на творчому злеті. Майстер, він урізноманітнює прийоми, дошукується свого, пише гостро-актуально, образно-дотепно. Якщо використовує відомі сюжети (чи героїв), повертає їх по-своєму, інтерпретує свіжо й винахідливо-іронічно. Фантазії йому не позичати. Добрий вигадько і штукар! Чудовий гуморист від Бога!


Валентин Чемерис, або для мене просто Валя, Валя Чемерис – сміхотворець високого рангу і класу, я його люблю і шаную. Певний, що українську гумористику без його імені вже не уявити».

Інші поети про Валентина Чемериса

Олесь Жолдак

«Твій вогник творчий не згасити.
Чемерисе, Чемерисе, гей!
Не можеш місяця прожити
Без нових романів, повістей…


Анатолій Камінчук

В Валентина Чемериса
Є така чудова риса:
Має ліру як мортиру –
Чеше прозу і сатиру.Михайло Чхан

Він був і є,
Як гумор молодим,
А молодих,
як сміху,
наплодив.

Він їх творив –
Не з власного ребра,
А з гострого,
веселого пера.

Бо є закон:
ніколи Чемерис
Без сміху й не спав
І… не журивсь.


Як говорить Валентин Чемерис: «Життя вимірюється не кількістю прожитих років, а тим, що встиг зробити, який слід залишив на землі, скільки добра подарував людям". І це дійсно так.
Наш ювіляр, на жаль, не частий гість, але ми дякуємо йому за подаровані книги для нашої бібліотеки. Тож прийміть вітання і від користувачів Семенівської центральної районної бібліотеки та бібліотек району.
За новими виданнями книг В.Чемериса слідкуйте на нашому блозі.


Див. також

http://www.archivsf.narod.ru/1936/valentin_chemeris/index.htm

Провідний бібліограф З. Іващенко

середа, 6 липня 2016 р.

Свято Івана Купала


"Сьогодні Купала, а

завтра Івана"

Одним із найстаріших найбуяліших літніх свят наших предків є Івана Купала, яке випадає 7 липня. У народі об’єднався образ язичеського бога достатку Купали з християнським пророком Іваном. Це день літнього сонцестояння. На Купала у давнину відбувалися масові молодіжні ритуальні ігрища, пов’язані з утворенням нових сімей.
 Це свято молоді, свято сонця, свято землі, свято води і вогню, свято зачакловування на кращу долю, свято духів давнього роду нашого.
Головними дійовими особами свята є Купало та Марена, дійство щодо яких в різних місцевостях України виконується по - різному.


Вогонь. Розпалювали багаття поважні чоловіки і лише "живим вогнем",який добували тертям. Вірили -це "осколок" небесного світла,що володіє надзвичайною силою, лікує безпліддя,а дим підсилює рослини, надаючи їм цілющих властивостей. Додавали до ватри часник - від лихоманки, білий полин, кмин,щоб у жнива не болів поперек. Матері спалювали одяг, знятий із хворих дітей, відганяючи недуги.Навколо купальського багаття водили танки, співали пісень, але найголовніше  - перестрибували.

Вода. Очищала від всякого зла та зцілювала недужих. Від Івана до Іллі вся нечисть покидала озера та річки,тому саме в цей період купання було обов'язковим. Популярним було купання в святих джерелах, за народним повір'ям, саме в цей час вода входить у священний союз із вогнем.

Трави, квіти. З іванівською росою, зібрані тільки до світанку, мають надзвичайно цілющі властивості.Їх висушували і зберігали для обкурювання приміщення, використовували у різних магічних обрядах і побутових потребах.
Купальське ворожіння одне з найпопулярніших і пов'язане з водою. Вінки -символи щастя та заміжжя плели надвечір із квітів та трав, а пізньої ночі спускали на річку. За народним повір'ям - вінки,які одягають дівчата, наділені цілющою силою.
  • Якщо хлопець дістав із річки вінок коханої - судилося бути разом;
  • вінок пливе добре -дівчина впродовж року вийде заміж;
  • крутиться - доведеться дівувати;
  • попливе далеко і пристане до берега - з тієї сторони прийде наречений;
  • якщо швидко відплив від берега -щасливе і довге життя, або хороше заміжжя;
  • вінок тонув -заміж цього року дівчина не вийде, або суджений розлюбить її.
Див. також
http://kazkar.info/ua/tsv_t_paporot_kv_tka_shchastya/Рекомендаційний список літератури

"Купальська обрядовість "

Купальська обрядовість та пісні належать до найдавніших часів,до первісних поезій та ритуалів на честь життєподателя -сонця.
Цінні ці звичаї й тим, що допомагають нам вивчити та пізнати культуру, життя, бажання, прагнення наших пращурів; переносять нашу уяву в ті далекі минулі часи щасливої романтьики, в життя інше, мало нам відоме з його космогонічними та мітологічними віруваннями.
Свято Івана Купала відбувалося, коли сонце приходило до зеніту -найвище підіймалося над землею; давало найбільше тепла й світла, виявляло свою найвищу чудодійну силу для рослинного й тваринного світу та для людини...
Грецькі письменники та історики відмічають,що у наших пращурів, як і в інших народів,"вогонь і вода,як могутні святителі й чистителі життя, котрими благословляється й охороняється від впливів злих сил всякий акт.Свято Купала//Українці:Свята.Традиції.Звичаї/Уклад. І. Коверець.-Донецьк:Альфа-Прес,2004.-С.161-169Святки: Купайла,Івана Купала//Скуратівський В.Т. Український рік:Розповіді/Іл.Є.В. Попова.-К.: Веселка,1996.-С.126-127Зійди сонечко на Івана//Скуратівський, Василь Святвечір:Нариси -дослідження у 2-х кни.Кн.ІІ.-К.: "Перлина",1994.-С.11-16Максимович,Михайло.Дні та місяці українського селянина:пер з рос.-К.:Обереги,2001.-С.100-123
Та на Івана//маковій Г.П.Затоптаний цвіт:Народознавчі оповідки.-К.: Укр. письменник,1993.- С.146-151
Літні звичаї та обряди//Українське народознавство:Навч. посіб./За ред. С.П.Павлюка;передм. М.Г. Жулинського.-№-тє вид., випр.-К.: Знання, 2006.-С. 144-152.


Кислашко О.П. Православні свята та народні звичаї/Олександр Кислашко, Ярослав Кислашко.-К.: Грамота,2003.-С.114-115.Свято Купала в Україні//Килимник,Степан. Український рік у народних звичаях в історичномк освітленні:[у 3 кн., 6.].-К.:АТ "Обереги",1994.-С.431-481
Запрошуємо відвідати нашу бібліотеку!

Провідний бібліограф З. Іващенко